EW Textproduktion
Home Svenska English Português Español Contact

 

 

Svenska

EW Textproduktion kan erbjuda följande tjänster

 

- skriva, språkgranska och redigera svensk text

 

- översätta från engelska, portugisiska och spanska till svenska.

 

Om EW Textproduktion

 

EW Textproduktion grundades 1991 av Elisabeth Wennerholm som hade

 

- arbetat i Brasilien med bl a översättning av projektbeskrivningar

  vetenskapliga rapporter och andra texter om varierande ämnen,

 

- arbetat i Sverige med risk management och försäkring,

 

- under en femårsperiod i Singapore förkovrat sig i engelska, arbetat som

  lärare i svenska och frilansat som tolk och översättare

 

och som har följande akademiska bakgrund:

 

- Fil. kand. vid Stockholms universitet

- Översättarutbildning vid Tolk- och Översättarinstitutet, Stockholm